Profesjonalizm w ochronie środowiska
Laboratorium EcoCentrum


Laboratorium EcoCentrum działa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku od roku 2004. Jej założycielką i aktualnym właścicielem jest Elżbieta Wolny. Firma świadczy usługi z zakresu analiz i kompleksowych opracowań w szeroko rozumianej tematyce ochrony środowiska, zajmuje się poborem prób do badań laboratoryjnych i opracowaniem wyników.


Świadczymy również usługi doradcze, udzielamy konsultacji, przygotowujemy analizy i prowadzimy szkolenia.

Akredytacja


W roku 2012 kompetencje Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.
Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny uzyskało akredytację obejmującą:
Pobór próbek:

  • wody i wody do spożycia przez ludzi
  • ścieków
  • osadów ściekowych
  • gleby
  • odpadów


Wykonywanie badań:

  • temperatury wody, wody do spożycia oraz ścieków
  • przewodność elektryczna właściwa wody, wody do spożycia
  • pH wody, wody do spożycia i ścieków
  • stężenia chloru wolnego w wodzie, wodzie do spożycia

Pełen zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: AB 1343.

Do pobrania

Certyfikat akredytacji

Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pobierz
Wzory zleceń

Wzory zleceń do pobrania.

Pobierz
Dane osobowe

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

Pobierz

Dane kontaktowe

Adres


EcoCentrum Elżbieta Wolny

Uwaga! Zmiana adresu
Adres Laboratorium począwszy od 6.03.2024 r.:
  ul. Muchoborska 18
  54-424 Wrocław
  Wrocławski Park Technologiczny, budynek Gamma

Adres ważny do 5.03.2024 r.:
  ul. Grecka 58c
  54-406 Wrocław


NIP 899 133 58 68
Regon 020273840

Skontaktuj się z nami


e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl
tel: +48 609 222 661