profesjonalizm w ochronie środowiska

Firma EcoCentrum działa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku od roku 2004. Jej założycielką i aktualnym właścicielem jest Elżbieta Wolny. Firma świadczy usługi z zakresu analiz i kompleksowych opracowań w szeroko rozumianej tematyce ochrony środowiska, zajmuje się poborem prób do badań laboratoryjnych i opracowaniem wyników. Świadczymy również usługi doradcze, udzielamy konsultacji, przygotowujemy analizy i prowadzimy szkolenia.

W roku 2012 kompetencje Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny uzyskało akredytację obejmującą:

Pobór próbek:

  • wody
  • ścieków
  • osadów ściekowych
  • odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego
  • gleby

Wykonywanie badań:

  • temperatury wody do spożycia oraz ścieków
  • pH gleb, ścieków i osadów ściekowych
  • stężenia chloru wolnego w wodzie

Pełen zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: AB 1343.

EcoCentrum przestrzega najwyższych standardów profesjonalizmu w działalności między firmami, w tym poufności danych technologicznych i wszelkich informacji uzyskanych od swoich klientów. Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, owocuje wieloletnią stałą współpracą z najbardziej prestiżowymi i dynamicznie się rozwijającymi firmami na Dolnym Śląsku, wśród których znajdują się między innymi Cargill, LG, McCain czy Röben.